• Terug naar Startscherm
 • AA

Preventie - Hoe hard is het geluid op mijn werkplek?

Hoe meet ik het geluid op mijn werkplek?

Wil je weten hoeveel geluid er op jouw werkplek is? Bijvoorbeeld omdat je de werkplek wilt kiezen met het minste geluid. Of je hebt last van het geluid op je werkplek en vraagt je af of het zelfs schadelijk is voor je gehoor. Hoe meet je dit?
Lees verder »

Decibels meten

Je kunt professionals een geluidsmeting laten doen of je kunt zelf de
hoeveelheid geluid meten (indicatief). Dat laatste kan met een
decibelmeter. Daarmee kan je zien hoe hard het geluid ter plekke is,
uitgedrukt in decibellen. Je kunt een speciale decibelmeter aanschaffen,
maar er zijn ook diverse apps te downloaden voor op je mobiele telefoon.

Toonhoogte meten

Wil je ook weten welke toonhoogtes de geluiden hebben (de
frequenties)? Dan is een meting door vakmensen nodig. Speciale
akoestiekbureaus, arbodiensten en sommige audiologische centra
kunnen zo’n meting voor je verzorgen.

Geluid beperken

Er zijn veel mogelijkheden om te veel geluid op je werkplek in te perken.
Een paar opties:

 • kies een andere plek op de werkvloer
 • pas je werkplek aan met geluidsabsorberende panelen
 • gebruik hulpmiddelen om je gehoor te beschermen..

Maak je je ongerust over de hoeveelheid geluid op je werk?

 • Neem contact op met je arbodienst. Daar kunnen ze je meer
  vertellen over het meten van de hoeveelheid geluid op je
  werkplek.
 • Heb je klachten? Spreek erover met je werkgever. Deel je zorgen
  en ga zo nodig op zoek naar (medische) hulp.
 • Om een werkplekscan te laten uitvoeren door een audiologisch
  centrum heb je een voorschrift van je huisarts nodig. Dat kan dus
  alleen als je medisch gezien last hebt van het geluid.
 Kijk ook eens op:

 • Decibelmeter van de FNV  > Gratis app van de FNV om zelf te meten aan hoeveel decibel je wordt blootgesteld op je werkplek.
 • Expertisecentrum Gehoor & Arbeid > Website van het VU/AMC over gehoorproblemen die te maken hebben met werk. Met informatie over preventie en herkenning.
 • Website van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid over gezond en veilig werken.

Zoek een audiologisch centrum dat gespecialiseerd is in ‘werk en gehoor’ via www.hoorwijzer.nl  

Wanneer loop ik kans op gehoorschade op mijn werk?

Als je oren te lang worden blootgesteld aan harde geluiden, kan je gehoor beschadigen. Dat je bij het werken met zware machines risico loopt, weet bijna iedereen wel. Maar dat je ook alert moet zijn als je bijvoorbeeld op een grasmaaier zit of de hele dag op je motor rijdt, dat is minder bekend. Wanneer loop je risico op gehoorschade?
Lees verder »

Schadelijk vanaf 80dB

Geluiden vanaf 80 decibel kunnen schadelijk zijn. Of je risico loopt op gehoorschade is niet alleen afhankelijk van hoe hard het geluid is, maar ook van hoe lang je eraan wordt blootgesteld.

Aanpakken bij de bron

De Arbowet is bedoeld om ervoor te zorgen dat jij als werknemer gezond en veilig je werk kan doen. De werkgever heeft de plicht je te beschermen tegen gevaren voor je veiligheid en gezondheid. Deze gevaren moeten bij de bron worden aangepakt. Werk je bijvoorbeeld met een machine die veel lawaai maakt, dan kan je werkgever deze vervangen of het lawaai isoleren.

Rechten en plichten

Kan de bron niet worden verholpen, dan is de werkgever verplicht om maatregelen te nemen voor de bescherming van je gehoor. Als werknemer ben je verplicht om aangeboden beschermingsmaatregelen te gebruiken. Zo voorkom je samen dat je gehoorschade oploopt of dat jouw gehoor als slechthorende verder achteruit gaat. De maatregelen zijn verplicht bij geluiden die boven de 80 dB liggen.

Gehoorbescherming kan gehoorschade voorkomen

 • Oorwatten en -dopjes zijn geschikt bij geluiden tot maximaal 95 dB.
 • Schuimproppen beschermen bij geluiden tot maximaal 100 dB
 • Otoplastieken (individueel aangemeten oordoppen) beschermen tot maximaal 110 dB
 • Oorkappen zijn de beste gehoorbeschermers.

Oordopjes en oorkappen combineren heeft geen zin, omdat het geluid dan via botgeleiding alsnog schade kan veroorzaken.

Neem zelf actie!

Heb je last van geluid op je werk en ben je bang dat je risico loopt op gehoorschade? Wacht niet, maar onderneem actie!

 • Praat erover met je collega’s en werkgever. Mogelijk kan je samen actie ondernemen.
 • Meet het geluid of laat het meten, om te weten of je inderdaad risico loopt.
 • Neem de stap en maak een afspraak met je huisarts of bedrijfsarts om een hoortest te doen.
 Wil je meer weten over wetgeving rondom arbeid en geluid, onder meer in de Arbowet, kijk dan op:

 

Interessante informatie kan je aanvinken en naar jezelf mailen. Niet alleen om nog eens rustig na te lezen, maar vooral om te delen met je werkgever of je collega’s.

Direct naar Mijn Overzicht

Diagnose - Hoor ik minder?

Heb ik gehoorverlies?

Mis je soms werkinstructies of kan je niet helemaal volgen wat in een vergadering wordt gezegd? Dan kan het zijn dat je gehoor minder is geworden. Moet je de hele dag luisteren en merk je dat dit je te veel energie kost? Ook dat kan een teken zijn van gehoorverlies.
Lees verder »

Controleer je gehoor

Wil je jouw gehoor controleren? Je kunt eerst een indicatieve test doen door een vragenlijst in te vullen via www.hoorwijzer.nl of doe de digitale test via www.hearon.nl

Twijfels?

Brengen de uitslagen van deze tests je aan het twijfelen of je gehoor inderdaad niet helemaal optimaal is? Ga dan naar je huisarts. Die verwijst je indien nodig naar een kno-arts en/of audioloog.

 Wil je meer weten over specialistische hoortests? Kijk dan op www.hoorwijzer.nl 

Welke gehooraandoeningen zijn er?

Het kan zijn dat je minder goed hoort, maar ook dat je juist te veel hoort. Dat je last hebt van een piep, brom of ruis in je oren. Dit oorsuizen heet ook wel tinnitus. Daarnaast zijn er nog andere gehooraandoeningen. Je kan ook last hebben van een combinatie van gehooraandoeningen.
Lees verder »

Hieronder vind je de meest bekende gehooraandoeningen:

• Gehoorverlies – Vanaf ongeveer 40 jaar neemt ons gehoor af. Maar het kan ook zijn dat je gehoor minder wordt door bijvoorbeeld lawaaischade. Ook zijn er erfelijke gehooraandoeningen.

• Oorsuizen – Ook wel tinnitus genoemd, is een blijvend geluid dat je 24 uur per dag hoort, maar er niet is.

• Overgevoeligheid – Wanneer je overgevoelig bent voor geluid en alledaagse geluiden je pijn doen, dan spreken we van hyperacusis, misofonie, fonofobie of recruitment.

• Ziekte van Ménière – Deze ziekte kenmerkt zich door aanvallen van draaiduizeligheid, gaat vaak gepaard met oorsuizen en levert vaak ook blijvend gehoorverlies op.

• Brughoektumor – Heb je last van gehoorverlies, evenwichtsstoornissen en duizeligheid? Dan kan dit duiden op een brughoektumor. Dit goedaardig gezwel, ook wel vestibulair-schwannoom of acusticus neurinoom genoemd, ontstaat meestal in de inwendige gehoorgang en groeit langzaam verder in de richting van de hersenstam en de kleine hersenen.

Twijfel je of je misschien één of meerdere van deze gehooraandoeningen hebt? Of heb je andere klachten met je gehoor? Ga dan naar je huisarts of bedrijfsarts.

Meer lezen over gehooraandoeningen? Ga naar www.stichtinghoormij.nl en kies in de bovenbalk de gehooraandoening waarover jij meer wilt weten.

Interessante informatie kan je aanvinken en naar jezelf mailen. Niet alleen om nog eens rustig na te lezen, maar vooral om te delen met je werkgever of je collega’s.

Direct naar Mijn Overzicht

Werk zoeken - Hoe zoek ik werk en waar moet ik rekening mee houden?

Welke eisen worden gesteld aan mijn gehoor bij bepaalde beroepen?

Je talenten zoveel mogelijk benutten en werk zoeken dat bij je past, dat is wat iedereen wil. Dus ook als je minder goed hoort of een andere gehooraandoening hebt. Laat je hierdoor niet belemmeren. Veel slechthorenden hebben met doorzettingsvermogen toch hun droombaan kunnen verwezenlijken. Wel moet je weten waar jouw eigen grenzen liggen en wat wettelijke eisen zijn die bij bepaalde beroepen aan je gehoor worden gesteld.
Lees verder »

Vanwege de veiligheid worden bij sommige beroepen bijzondere eisen gesteld aan het gehoor. Dat is het geval bij bijvoorbeeld ambulancepersoneel, politieagenten, beroepsmilitairen, brandweerpersoneel, beroepsvaarders en piloten.
Bij deze beroepen mag je meestal niet meer dan 30 tot 40 dB gehoorverlies hebben bij de frequenties van 500, 1.000, 2.000 en 3.000 Herz. Soms worden er bepaalde eisen omschreven over het verstaan van spraak in lawaai en het kunnen horen waar geluiden vandaan komen.

De eisen die wij gevonden hebben op internet, hebben wij op een apart document geplaatst. Je kunt dit document hier lezen en downloaden.

Hoe ga ik om met mijn slechthorendheid tijdens sollicitaties?

Het zoeken van een nieuwe baan is altijd een uitdaging en een spannende fase in je leven. Heb je een gehooraandoening? Dan kan dit extra vragen opleveren. Wat kan ik verwachten van de werkgever? Vertel ik wel of niet over mijn gehooraandoening?
Lees verder »

Medische keuring

Bij een sollicitatie mag een werkgever je geen vragen stellen over je gezondheid. Wel mag helemaal aan het eind van de sollicitatieprocedure de bedrijfsarts een aanstellingskeuring doen, als er bijzondere medische eisen aan een beroep worden gesteld vanwege veiligheidseisen of bij beroepen waarbij risico bestaat op gehoorschade. In het laatste geval wordt de gehoortest als een soort nulmeting gedaan.

Wanneer begin je er zelf over?

Een werkgever mag dus geen vragen stellen over je gehoor. Je kunt ervoor kiezen om jouw gehooraandoening niet ter sprake te brengen.

Soms kan het juist wel handig zijn om er zelf over te beginnen. Zijn je hoortoestellen goed zichtbaar of spreek je heel nasaal, dan is het voor een werkgever al snel duidelijk dat er iets met je gehoor aan de hand is. Het kan dan goed zijn om zelf al een toelichting te geven op je mate van slechthorendheid. Ook als er speciale werkplekaanpassingen nodig zijn, kan je ervoor kiezen dit vooraf al met een werkgever te bespreken.

Zoek je tips voor solliciteren met een gehooraandoening? Grow2work is een community van slechthorenden en doven. Mensen wisselen hier tips uit over het werken met een gehoorverlies en er zijn regelmatig bijeenkomsten en workshops. Zie www.grow2work.nl

In de brochure van SH-Jong vind je ook informatie over het vinden van werk. Bestel de brochure via de webshop op www.stichtinghoormij.nl

 Kijk eens op de volgende sites:

 

Interessante informatie kan je aanvinken en naar jezelf mailen. Niet alleen om nog eens rustig na te lezen, maar vooral om te delen met je werkgever of je collega’s.

Direct naar Mijn Overzicht

Begrip - Hoe krijg ik begrip?

Hoe krijg ik begrip?

Naast werknemer ben je allereerst mens. En ieder mens wil gewaardeerd worden, heeft behoefte aan sociale contacten en wil bij de groep horen. Als je minder goed hoort, last hebt van oorsuizen of van aanvallen van draaiduizeligheid, dan is het fijn als je begrip ervaart van je werkgever en je collega’s. Maar hoe verkrijg je dat begrip?
Lees verder »

Laten ervaren

Begrip voor hoe het is om met een verminderd of ander gehoor te werken, kun je krijgen door anderen zelf te laten ervaren wat jij wel of niet hoort. Laat je baas of collega’s eens een opname horen hoe jij spraak of muziek waarneemt. Er zijn diverse simulators die je daarbij kunt gebruiken, zoals de twee onderstaande filmpjes. Of kies op de tinnitus-CD het geluid dat jij onophoudelijk in je hoofd hoort en laat dit aan anderen horen. Zeker weten dat ze er van onder de indruk zijn. Geef daarbij aan dat het erger is om het geluid in je hoofd te hebben, dan wanneer je het geluid uit een externe bron hoort.

Ondersteuning bij het zelf laten ervaren:

 • Twee Engelstalige animaties waarbij gehoorverlies wordt nagebootst:


Ook biedt GGMD de cursus “Omgaan met auditief beperkten”, waar horenden kunnen leren hoe rekening te houden met mensen met een gehooraandoening.

Kom op voor jezelf

Met alleen anderen laten ervaren hoe het is om te werken met een gehooraandoening, ben je er niet. Je zult regelmatig voor jezelf moeten opkomen. Probeer daarbij een balans te vinden tussen assertief zijn, zonder dat het voor anderen te opdringerig, te aanwezig of irritant wordt.

Open zijn

Naarmate je zelf je gehooraandoening beter hebt geaccepteerd, is het meestal ook makkelijker om er open over te zijn. Daarmee wordt het ook voor collega’s een minder beladen onderwerp. Samen lachen over grappige situaties die ontstaan door miscommunicatie houdt het luchtig. Iedereen maakt tenslotte wel eens fouten! Maak gebruik van ervaringen die andere slechthorende werknemers hebben opgedaan en/of voeg jouw ervaringen daaraan toe.

 Ondersteuning bij het zelf laten ervaren:

Aanbod aan workshops assertiviteit:

Ervaringen delen met anderen? Zie www.ervaringrijk.nl. Tips over hoe anderen begrip proberen te krijgen vind je hier

Interessante informatie kan je aanvinken en naar jezelf mailen. Niet alleen om nog eens rustig na te lezen, maar vooral om te delen met je werkgever of je collega’s.

Direct naar Mijn Overzicht

Communicatie - Hoe kan ik anderen beter verstaan?

Wat kan ik doen om een gesprek, vergadering of presentatie beter te kunnen volgen?

Om je werk goed te kunnen uitoefenen, is het nodig dat je alle informatie zo goed mogelijk opvangt. Informatie missen doordat je iets niet hebt gehoord, kan soms leiden tot grappige situaties, maar ook tot vervelende of zelfs gevaarlijke situaties. Je kunt zelf een aantal acties ondernemen om het verstaan van spraak makkelijker te maken of te verbeteren.
Lees verder »

Kies de juiste plek

De plek waar je bijvoorbeeld tijdens een vergadering gaat zitten, kan bepalend zijn voor hoeveel je kan horen. Zo is het lastig om tegen het licht in te kijken, omdat dan de mond van de spreker tegenover je in de schaduw valt. Dat maakt het moeilijker om spraak af te zien ofwel te liplezen, iets wat we onbewust allemaal doen.

Tips uitwisselen

Ook heb je soms een oor dat beter en een oor dat slechter kan horen. Daar rekening mee houden bij het uitzoeken van een plek is handig. Om een vergadering beter te kunnen volgen, is het belangrijk dat mensen na elkaar praten. Vraag aan het begin van de vergadering of mensen niet door elkaar willen praten. Bij een lezing is het belangrijk dat de vraag uit de zaal wordt herhaald. En zo zijn er nog veel meer tips. Tips die uitgewisseld worden op onder andere een site zoals www.ervaringrijk.nl of via de community van Grow2work. De belangrijkste tips vind je hier.

Spraakafzien

Allemaal kijken we onbewust bij het luisteren naar de mond van de spreker. Daar kun je je jezelf nog veel meer in trainen. Bij een logopediste kan je cursussen spraakafzien volgen en bij Stichting Hoormij zijn er speciale oefengroepen.

Schrijftolk

Wordt het volgen van vergaderingen of gesprekken lastig, dan kun je ook een schrijftolk inzetten. Deze typt wat iemand zegt via een speciaal toetsenbord in en laat dat zien op een laptop of tablet of boven een powerpointpresentatie. Voor de inzet van schrijftolken tijdens het werk moeten wel eerst tolkuren worden aangevraagd via het UWV.

Gebarentaal

Ben je zwaar slechthorend of doof? Dan kan je gebruikmaken van Nederlands met gebaren (NmG) of van gebarentaal (NGT). Uiteraard moet de persoon waarmee je wilt communiceren deze gebaren dan ook beheersen of je kunt een NmG- of NGT-gebarentolk inzetten. Ook voor de inzet van gebarentolken in de werksituatie moet je eerst tolkuren bij UWV aanvragen.

 Tips over communiceren op je werk met elkaar uitwisselen? Dat kan via:

Ga voor meer informatie over een cursus spraakafzien bij logopedisten naar: www.ggmd.nl/aanbod/communicatie/zoek-een-logopedist/

Wil je weten of Stichting Hoormij een oefengroep spraakafzien bij jou in de buurt heeft? Neem dan contact op met sh.voorlichting@stichtinghoormij.nl

Zelf oefenen met spraakafzien kan ook via www.liplezer.com. Of kijk eens naar de filmpjes over spraakafzien op YouTube. 

Welke hulpmiddelen kunnen mij daarbij ondersteunen?

Er bestaan een heleboel hulpmiddelen die jou ondersteunen om spraak beter te verstaan. Het meest bekend is natuurlijk het hoortoestel. Waar moet je op letten bij de aanschaf van zo’n gehoorapparaat? En wist je dat er nog veel meer hulpmiddelen bestaan die je kunt gebruiken?
Lees verder »

Hoortoestel

Een hoortoestel kan een prima ondersteunend middel zijn om geluiden beter te horen en spraak beter te verstaan. Ben je tussen de 18 en 67 jaar en overweeg je voor het eerst om een gehoorapparaat aan te schaffen? Ga dan naar je huisarts. Die verwijst je door naar een kno-arts om te zien of er een medische oorzaak is voor je gehoorverlies die eventueel te verhelpen is. Mocht dat helaas niet het geval zijn, dan wordt je doorverwezen naar een audicien of, bij een complexere vraag, naar een audiologisch centrum. Heb je al een hoortoestel? Dan mag je voor vervanging ook rechtstreeks bij een audicien binnenstappen. Naast een achter- of in het oor-hoortoestel is voor sommige mensen een botverankerd hoortoestel of een (cochleair) implantaat een manier om weer beter te kunnen horen.

Bereid je goed voor

Hoe beter jij aangeeft in welke werksituaties je nu moeite hebt om te functioneren en je graag beter zou willen horen, hoe beter de audicien of audioloog met jou samen tot een optimale keuze van een hoortoestel kan komen. Denk dus vooraf goed na over welke situaties op je werk je wilt verbeteren.

Verbinden van hulpmiddelen

Wil je je hoortoestel kunnen verbinden met andere hoorhulpmiddelen? Dan is het wel belangrijk dat er een luisterspoel voor een ringleiding op zit (de zogenaamde T-stand). Bespreek dit met je audicien of audioloog.

Ringleiding

Zo kan het handig zijn om via de T-stand op je hoortoestel gebruik te maken van ringleiding. Dat is een lus die in een zaal wordt gelegd. Bevind je je binnen die lus, dan komen geluiden die via een microfoon worden opgevangen versterkt binnen op je hoortoestel. In openbare gebouwen liggen ook vaak ringleidingen. Op www.hoorwijzer.nl vind je daarvan een overzicht.

Soloapparatuur

Maar lang niet in alle situaties spreken mensen door een microfoon, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen of als je werkinstructies krijgt. Dan kan soloapparatuur een oplossing zijn, al dan niet in combinatie met streamers (soort mini-ringleiding die je om je nek draagt) of met geïntegreerde ontvangers op je hoortoestel. Soloapparatuur bestaat uit een apparaatje dat werkt als een microfoon die de geluiden opvangt en de signalen draadloos en versterkt doorgeeft aan je hoortoestel. Wil je dat het apparaatje niet te veel opvalt, zodat je er geen vragen over krijgt? Er zijn er ook die er uitziet als een pen.

Telefoneren

Om beter te kunnen telefoneren zijn er ook tal van mogelijkheden: versterkte telefoons, koppelingen tussen je telefoon en je hoortoestel of telefoneren via een combinatie van beeld, geluid en tekst (Total Conversation).

Tolken

Kun je ondanks alle technische hulpmiddelen toch nog niet de geluiden horen of anderen verstaan? Dan kun je ook gebruikmaken van tolken. Er zijn schrijftolken die op een laptop intikken wat de ander zegt. Beheers je gebaren of gebarentaal? Dan kun je ook gebruik maken van gebarentolken.

 Meer weten? Zie voor onafhankelijke informatie:

Meer informatie over tolken: www.tolknet.nl
Meer informatie over tekstbemiddelingsdiensten: www.kpnteletolk.nl en www.kwaliteitteletolk.nl.
Inzet van schrijf- of gebarentolken kunt u voor het werk aanvragen via de site van het UWV

Een cursus gebarentaal kan je volgen bij het Gebarencentrum of bij de GGMD:

 

Interessante informatie kan je aanvinken en naar jezelf mailen. Niet alleen om nog eens rustig na te lezen, maar vooral om te delen met je werkgever of je collega’s.

Direct naar Mijn Overzicht

Energie - Hoe verdeel ik mijn energie?

Ik heb het idee dat ik minder energie heb en vermoeid ben, doordat ik slechthorend ben. Kan dit?

Als je niet goed hoort of last hebt van een geluid in je hoofd, dan versta je niet alle woorden honderd procent. Daardoor ben je steeds aan het nadenken over wat iemand kan hebben gezegd. Je hersenen zijn dus continu actief, meer dan die van een goed horend iemand. Dat kost inderdaad veel energie.
Lees verder »

Niet goed horen van medeklinkers vergt extra energie

Medeklinkers zoals p, f, v zijn het moeilijkst om te verstaan. En juist deze medeklinkers zijn belangrijk voor het juist verstaan van een woord. Vraag je als verpleger aan iemand hoe hij zich voelt, dan is het toch vervelend als jij verstaat ‘fijn’ en de patiënt zei ‘pijn’.

Klinkers worden veel harder uitgesproken en zijn dus beter te verstaan dan medeklinkers. Maar helaas geven klinkers minder informatie. Kijk maar eens naar de volgende zin waar de ene keer de medeklinkers zijn weggelaten en de andere keer de klinkers:

..e….o.e…ei. i. ee. .e.oo.aa..oe.i.. of Sl.chth.r.ndh..d .s ..n g.h..r..nd..n.ng.

De kans is groot dat je bij de tweede zin wel weet wat er staat en bij de eerst zin niet. Helaas hoor je als slechthorende eerder de eerste zin en moet je op basis van die informatie er iets van maken. Dat is dus veel gepuzzel in je hoofd en af en toe gokken

Geluiden door elkaar

Ook als mensen door elkaar praten of als je geluiden van verschillende kanten moet opvangen, bijvoorbeeld aan tafel, is het lastig om snel te horen waar het geluid vandaan komt en je er op te focussen. Vaak heb je dan al een deel van de informatie gemist.

Hele dagen luisteren kost je dus inderdaad meer energie als je een gehooraandoening hebt. Het is goed om daar bewust mee om te gaan en je energie goed te verdelen over de dag en tussen werk en privé.

Wil je checken hoe het staat met jouw energieniveau?

Doe de werkscan www.opeigenkrachtaanhetwerk.nl of de Work Ability Test via www.wijzermetwelder.nl

Hoe geef ik aan dat ik prima mijn werk kan doen, maar wel een paar aanpassingen nodig heb om mijn energie over de dag te verdelen?

Om je werk goed te kunnen blijven uitvoeren, is het verstandig om je energie goed over de dag te verdelen. Bovendien wil je ook nog energie overhouden voor je privéleven. Met enkele goede afspraken en wellicht kleine aanpassingen kan je al een heel eind geholpen zijn.
Lees verder »

Maak afspraken

 • Je kunt afspreken om altijd in de ochtend te vergaderen als jij nog volop energie hebt.
 • Spreek ook af dat jij het mag aangeven als er te veel door elkaar wordt gepraat.
 • Afspreken dat een overleg maximaal 1 of 1,5 uur duurt, vindt vrijwel iedereen fijn en maakt een vergadering vaak ook nog eens efficiënter.
 • Je kan afspreken dat jij je op het werk even mag ‘terugtrekken’. Bijvoorbeeld door even in een echt stille ruimte te gaan zitten, maar ook door even naar buiten te gaan: zoals andere een rookpauze nemen, zo neem jij een stiltepauze.
 • Voor sommige mensen werkt het rustgevend om even te luisteren naar relaxte muziek via oordopjes.
 • Wees creatief bij het maken van afspraken. Kan je dit soort afspraken zo maken dat deze ook voor andere gunstig zijn, dan is dat helemaal mooi.

Gebruik hoorhulpmiddelen

Ook het gebruik van bepaalde hoorhulpmiddelen kan ervoor zorgen dat het luisteren je minder energie kost en je meer energie overhoudt aan het eind van de dag. Naast een hoortoestel kunnen dat ook aanvullende hoorhulpmiddelen zijn, zoals een telefoonaanpassing of soloapparatuur voor het volgen van groepsgesprekken.

Vraag ondersteuning

Vind je het lastig om zelf de afspraken op je werk te maken? Dan kun je hierbij ook ondersteuning krijgen. Je kunt speciale weerbaarheidstrainingen volgen of je ook laten begeleiden door een jobcoach.

 Kijk voor tips over afspraken die anderen op hun werk hebben gemaakt op www.ervaringrijk.nl

Weerbaarheidscursussen kun je onder meer volgen bij:

Jobcoaches zijn soms verbonden aan reïntegratiebureaus, zoals:

Ook kun je terecht bij zelfstandige jobcoaches.

Voor algemene informatie over de bedrijfsarts: www.arboportaal.nl/onderwerpen/verantwoordelijkheden/inhoud/bedrijfsarts 

Wat als mijn energie op is en ik mijn werk niet meer kan doen?

Het kan zijn dat het werken door jouw gehoorverlies je toch zoveel energie kost, dat het kaarsje opgebrand raakt.
Lees verder »

Voel je dat het de verkeerde kant op gaat, dan kan je een gesprek aangaan met je leidinggevende en/of personeelsfunctionaris om te kijken welke maatregelen er genomen kunnen worden. Ook kan je een vertrouwelijk gesprek aangaan met je bedrijfsarts, zonder dat je baas hiervan hoeft te weten.

Ben je ziek geworden of heb je een burn-out gekregen? Dan zal je een oproep krijgen van een bedrijfsarts.

In beide gevallen is het nuttig om je goed voor te bereiden op zo’n gesprek. Stichting Hoormij heeft een Checklist gesprek met arbo- of bedrijfsarts opgesteld. Kijk voor meer algemene informatie ook eens naar de richtlijn chronische zieken en werk.

De richtlijn ‘Gehoorverlies en werk’ van Hooridee is een concreet stappenplan en kan je ook helpen in de voorbereiding. De richtlijn kan je gratis downloaden via: www.hooridee.nl

Interessante informatie kan je aanvinken en naar jezelf mailen. Niet alleen om nog eens rustig na te lezen, maar vooral om te delen met je werkgever of je collega’s.

Direct naar Mijn Overzicht

Veiligheid - Hoe zorg ik dat ik gewaarschuwd word in onveilige situaties?

Hoe zorg ik dat ik veilig mijn werk kan doen?

Om veilig te kunnen werken, is het in het algemeen van belang dat je goed en tijdig kan horen waar geluiden vandaan komen. Je wordt namelijk meestal het eerst door geluid gewaarschuwd. Zo hoor je bijvoorbeeld vaak eerst dat een machine een ander geluid maakt, voordat die vastloopt. Of je hoort een geluid dat je niet thuis kan brengen en je zet automatisch een stap de andere kant op.
Lees verder »

Dat geluid een belangrijk waarschuwingssignaal afgeeft, blijkt wel met de komst van de elektrische auto. Omdat deze bij lage snelheden bijna geen geluid maakt, zijn er meer ongelukken met fietsers en voetgangers die de auto niet horen aankomen. Het kunnen horen, onderscheiden en lokaliseren van geluiden is ook in je werk belangrijk.

Onveilige beroepen met een gehooraandoening

Hoor je minder goed, dan is het de vraag hoe groot de risico’s daarbij zijn. Kan je zelf nog wel veilig je werk doen en breng je anderen niet in gevaar? Er zijn beroepen waarbij de risico’s voor de veiligheid te groot zijn met een gehooraandoening. Dat zijn de beroepen waarbij er wettelijke eisen aan je gehoor worden gesteld. Denk aan beroepen als politieagent, brandweerman of ambulancechauffeur.

Hoortoestel optimaal instellen

Ook in andere beroepen kan het belangrijk zijn dat je zo optimaal mogelijk kan horen waar geluiden vandaan komen. Heb je een hoortoestel? Praat hier dan over met de audicien en/of audioloog. Het afstellen van een hoortoestel is immers heel bepalend. Het is fijn om richting-microfoons te gebruiken om beter te kunnen verstaan wat iemand tegenover je zegt, maar door het instellen van deze microfoons vang je minder omgevingsgeluiden op. Wees je daarvan bewust, of vraag je audicien om verschillende standen op je hoortoestel te installeren. Eén waarbij je zo optimaal mogelijk kan horen wat er allemaal in je omgeving gebeurt en één waarbij je spraak beter kan verstaan.

Heb je twijfels of je voldoende kan horen waar geluiden vandaan komen? Vraag aan je huisarts of je naar een audiologisch centrum kan gaan voor een meting naar richting-horen. Blijkt je gehoor niet optimaal te zijn, dan kan het misschien met hoorhulpmiddelen worden verbeterd.
Ben je bang voor jouw eigen veiligheid of die van anderen, bespreek dit dan eens met je werkgever of met je bedrijfs- of arboarts.

Hoe zorg ik dat ik gewaarschuwd word in bijzondere situaties?

In situaties waarin onverwacht onze veiligheid op het spel staat, worden we vaak gewaarschuwd door geluidssignalen. Denk maar aan een brandalarm, een rookalarm, een toeter of het luchtalarm. Maar wat als jij die signalen niet kan horen? Zorg voor andere maatregelen en tref die al voordat een situatie zich kan voordoen.
Lees verder »

Stel, je overnacht voor een werkconferentie in een hotel en de volgende dag bij het ontbijt hoor je mensen zeggen: ‘Wat een gedoe hè vannacht met het brandalarm!’ Blijkt dat er brand was in het hotel, maar jij hebt het brandalarm niet gehoord. Of er is een gaslek en iedereen moet het gebouw verlaten, maar jij zit op de wc en hoort niets. Als je er vandaan komt, vraag je je af waar al je collega’s zijn gebleven.

Bedrijfshulpverlening

Voor dit soort noodsituaties zijn in bijna alle bedrijven bedrijfshulpverleners aangesteld, afgekort de BHV’ers. Een BHV’er wil graag iedereen in veiligheid brengen, ook jou. Maar dan moet een BHV’er wel vooraf weten dat jij alarmsignalen niet kan horen. Spreek ook af hoe jij dan wel gewaarschuwd kan worden.

Waarschuwings-app

Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat jij via een appje op je mobiele telefoon wordt gewaarschuwd. Dat werkt uiteraard alleen als je je telefoon altijd bij je hebt en in trilstand hebt staan. Je kan ook afspreken dat er een collega wordt aangewezen die bij een incident altijd checkt waar jij bent en of je veilig bent.

Er zijn diverse apps die je kunt gebruiken om je door een BHV’er te laten waarschuwen. Kijk maar eens op internet naar de mogelijkheden door te zoeken op ‘BHV app’.

Wek- en waarschuwingssystemen

Er bestaan ook speciale wek- en waarschuwingssystemen die jou via lichtflitsen of trillingen waarschuwen voor bijvoorbeeld brand of koolmonoxide.

NL-alert

Om gewaarschuwd te worden bij grotere rampen, is het nodig om je aan te melden via NL-alert. Op de site www.crisis.nl vind je hier meer informatie over.

Noodnummer 112

Wil je zelf hulp inschakelen via het noodnummer 112? Als je kunt telefoneren is dat geen probleem. Zwaar slechthorenden die geen spraak kunnen verstaan door de telefoon, kunnen 112 bereiken via Total Conversation.

Interessante informatie kan je aanvinken en naar jezelf mailen. Niet alleen om nog eens rustig na te lezen, maar vooral om te delen met je werkgever of je collega’s.

Direct naar Mijn Overzicht

Mijn werkplek - Kan mijn werkplek aangepast worden?

Welke mogelijkheden zijn er om mijn werkplek aan te passen?

Er zijn vele mogelijkheden om je werkplek aan te passen, zodat jij makkelijker kunt horen en spraak beter kunt verstaan. Door tijdig maatregelen te treffen, kan jij langer in je werk blijven functioneren en help je te voorkomen dat het kaarsje opgebrand raakt. Op tijd je werkplek aanpassen is dus niet alleen fijn voor jezelf, maar ook gunstig voor je werkgever.
Lees verder »

 Akoestiek verbeteren

Weinig mensen beseffen hoe belangrijk akoestiek is bij het kunnen verstaan van wat anderen zeggen. Zeker in kantoortuinen is vaak onvoldoende nagedacht over de akoestiek. Met soms eenvoudige maatregelen kan je de akoestiek in een ruimte al verbeteren en daar heb niet alleen jij als slechthorende baat bij, maar ook al je collega’s.

 • Het gebruik van zachte materialen als kussens, gordijnen, wandkleden komen de akoestiek ten goede.
 • Ook grote planten met veel takken en kleine blaadjes (varens) zijn goed te gebruiken om nagalm te dempen.
 • Plak aan de onderkant van de tafels eens geluidsabsorberend materiaal. Ziet meestal niemand en het kan een wereld van verschil zijn.
 • Verrijdbare kamerschermen van absorberend materiaal zijn prima voor tijdelijke oplossingen.
 • Natuurlijk zijn er ook allerlei professionele oplossingen zoals akoestische plafonds en wanden of zelfs speciale kunstvoorwerpen.

Technische hulpmiddelen

Naast akoestiek zijn er ook hulpmiddelen die op jouw werkplek kunnen worden ingezet:

 • Er zijn speciale telefoons met extra versterking of waarvan het geluid op je hoortoestellen te ontvangen is.
 • Speciale lichtsignalen waardoor jij de bel kunt waarnemen en de deur kan openen voor bezoekers zijn een goede optie.
 • Ook kan een ringleiding worden aangelegd in vergaderzalen.
 • Tolken kun je ook op het werk inzetten.
 Een akoestisch bureau en sommige audiologisch centra kunnen je nader informeren over maatregelen die de akoestiek op jouw werkplek kunnen verbeteren. Zie voor adressen van audiologische centra www.hoorwijzer.nl

Ook kan je een plan laten opstellen door een deskundige van een reïntegratiebureau of de GGMD:

 

Krijg ik een aanpassing van mijn werkplek vergoed?

Er zijn vele (technische) mogelijkheden die jou kunnen ondersteunen om je werk goed te kunnen (blijven) uitoefenen. De logische volgende vraag: krijg je die vergoed?
Lees verder »

Connecteerbaar en op zichzelf staand

Bij het vergoeden van werkplekaanpassingen wordt een onderscheid gemaakt tussen aanpassingen die ‘connecteerbaar’ zijn, ofwel verbonden aan je hoortoestel en aanpassingen die geheel op zichzelf staan. ‘Connecteerbare’ aanpassingen zijn bijvoorbeeld een ringleiding, een speciale telefoon waarbij het geluid via je hoortoestellen wordt opgevangen of solo-apparatuur met bijbehorende vergadersets. Deze hulpmiddelen worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet als jij deze nodig hebt om goed te kunnen functioneren.

Aanvragen via de audioloog

Deze hulpmiddelen kun je aanvragen via een audiologisch centrum. Een audioloog bepaalt door het volgen van een richtlijn en/of protocol welke hulpmiddelen jij nodig hebt en dus vergoed worden. Je kunt ook altijd informeren bij je zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Aanvragen via de werkgever

De andere aanpassingen, zoals akoestische aanpassingen of een telefoon met geluidsversterking waarbij geen geluidssignalen worden overgezet naar jouw hoortoestel, kan alleen jouw werkgever aanvragen bij het UWV.

 Kijk voor meer informatie over diverse hulpmiddelen op:

Of op sites van leveranciers:

Wil je werkgever een aanvraag doen bij het UWV? Het formulier vind je via www.uwv.nl

 

In hoeverre is mijn werkgever verplicht om mee te werken aan het aanpassen van mijn werkplek?

Volgens de Arbowet moet een werkgever jouw werkplek, werkmethodes, werkinhoud en de middelen die jij gebruikt zo veel mogelijk aanpassen aan jouw persoonlijke eigenschappen. Heb jij een gehooraandoening, dan moet de werkgever daar dus aanpassingen voor doen.
Lees verder »

Naast de Arbowet zijn er ook andere wetten die werknemers beschermen tegen bepaalde negatieve aspecten op het werk.

 • Wet verbetering Poortwachter– Opgezet om langdurig ziekteverzuim van werknemers tegen te gaan.
 • Algemene Wet Gelijke Behandeling– Beschermt burgers (en dus ook werknemers) tegen ongeoorloofd onderscheid.
 • Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte- Deze wet heeft tot doel discriminatie vanwege handicap of chronische ziekte te bestrijden en de gelijke behandeling te bevorderen van mensen met een handicap of chronische ziekte op de belangrijkste terreinen van het maatschappelijk leven – waaronder arbeid.

Burgerlijk Wetboek – Hierin staat onder andere dat werkgevers verplicht zijn goed werkgeverschap te tonen. Ook andere zaken, zoals het verbod op discriminatie is hierin nog eens apart geregeld.

Hier tref je een overzicht aan met rechten en plichten rond werknemers met een gehooraandoening.

Interessante informatie kan je aanvinken en naar jezelf mailen. Niet alleen om nog eens rustig na te lezen, maar vooral om te delen met je werkgever of je collega’s.

Direct naar Mijn Overzicht

Mijn Overzicht

Hoorwerkwijzer – Mijn Overzicht

Hier tref je de informatie aan die je aangevinkt hebt voor Mijn Overzicht. Je kunt hier ook nog vinkjes aan- of uitzetten. De aangevinkte onderdelen worden, na downloaden, weergegeven in een handig pdf overzicht op maat. Deze kun je straks opslaan, op je gemak lezen en eenvoudig delen met anderen.

 

 Mijn Overzicht