• Terug naar Startscherm
  • AA

Disclaimer

Alle op de keuzewijzer geplaatste informatie is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. Desalniettemin aanvaardt Stichting Hoormij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van de gepubliceerde informatie. U kunt geen rechten van welke aard dan ook ontlenen aan de inhoud van deze site, noch kan Stichting Hoormij verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook die voortvloeit uit de door hoorWERKwijzer.nl verstrekte informatie.

Juistheid en actualiteit van informatie
Ondanks alle zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de hier getoonde informatie op enig moment, als gevolg van actuele ontwikkelingen of veranderende inzichten, niet meer up-to-date is en moet worden herzien. Stichting Hoormij is te allen tijde gemachtigd om zonder verdere berichtgeving de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Stichting Hoormij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Lezerstips over onjuiste informatie of onjuist gebruik van de website zijn van harte welkom via info@stichtinghoormij.nl

Auteursrecht en eigendom
Stichting Hoormij bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de domeinnaam, teksten en illustraties, behalve waar wordt verwezen naar andere bronnen of websites.

Het is dan ook verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting de informatie van deze website (uitgezonderd de informatie die met bronvermelding voortvloeit uit Mijn overzicht) op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Registratie e-mail
Het e-mailadres dat u opgeeft om informatie uit ‘Mijn overzicht’ te mailen, zal worden geregistreerd in het bestand van Stichting Hoormij en kan worden gebruikt om u informatie op maat toe te zenden. Uw e-mailadres zal nooit naar derden worden verspreid tenzij naar uitvoerende bedrijven die een bewerkersovereenkomst met Stichting Hoormij hebben afgesloten en handelen in naam van Stichting Hoormij.